Adoptieprocedure

Onze Adoptieprocedure

Het is helaas voor ons niet mogelijk om adoptieprocedures op te starten met mensen die buiten Nederland wonen.

Voordat een dier naar Nederland komt.

Mirtos Animal Project en de aangesloten vrijwilligers in het buitenland proberen altijd zo veel mogelijk te weten te komen over het karakter en de achtergrond van de honden en katten. Op deze manier komen we niet snel voor verrassingen te staan en bent u zo volledig mogelijk geïnformeerd. Ondanks de vaak slechte ervaringen die de dieren met mensen hebben gehad, blijken veel van deze dieren nog genoeg vertrouwen te bezitten en veel liefde te kunnen geven. Er wordt in het buitenland goed gekeken naar de honden en katten of zij qua gedrag adopteerbaar zijn. De honden worden geselecteerd op sociaal gedrag naar mens en dier. Alleen de dieren die aan de adoptieprocedure voldoen zult u op onze website zien.

Alle honden en katten die naar Nederland komen, gaan voordat zij reizen eerst naar een dierenarts. Ze krijgen een chip, de eerste inenting inclusief de rabiës inenting, ze worden ontvlooit en ontwormd. Ondanks het ontvlooien en ontwormen kan het voorkomen dat de honden bij aankomst in Nederland nog niet geheel vlo- teek en worm vrij zijn. Volwassen honden worden getest op Leishmaniose en Ehrlichiose (wat dit is, kunt u vinden bij informatie). Vervolgens worden de honden en katten naar Nederland gevlogen om hier naar een opvanggezin te gaan of direct geadopteerd te worden.

 

Adoptie-tarieven:

Hond niet geneutraliseerd € 325-
Hond geneutraliseerd € 350,-
Hond ouder dan 7 jaar € 195,- 
Hond met Leishmania € 195,-  

Kat niet geneutraliseerd € 200- *
Kat geneutraliseerd € 225,- *
Kat ouder dan 7 jaar € 145,-
Kat met Fiv € 145,-

* Adoptiebijdrage katten is inclusief een nieuwe reisbench die uw eigendom wordt.

 

Hoe kunt u een adoptieprocedure beginnen van uw hond of kat naar keuze.

Wanneer u bij ons op de website een hond of kat ziet die u een nieuw huisje wilt geven, kunt u direct bij het verhaal over het dier reageren door vrijblijvend adoptieformulier in te vullen. U kunt ook via het contactformulier reageren. Dan krijgt u vanzelf het formulier toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. Op het moment dat u een formulier heeft ingevuld gaan wij navragen in het buitenland of de hond of kat nog beschikbaar is. Doordat de verschillende partijen waarmee wij werken ook samenwerken met andere organisaties, gebeurt het wel eens dat een hond of kat net door een andere organisatie is gereserveerd en bij ons nog de status ter adoptie heeft op de website. Zodra wij weten dat de hond of kat nog beschikbaar is sturen wij u aanvraag door aan één van onze bemiddelaars en die  neemt vervolgens contact met u op, dat kan via de e-mail of telefonisch. Er zal door de bemiddelaars erg goed gelet worden op het karakter van het dier en de situatie van het potentieel nieuwe thuis. Op deze manier probeert Mirtos Animal Project een zo goed mogelijke combinatie tussen mens en dier te realiseren.

 

Het adoptie-traject:

* Het ingevulde adoptieformulier wordt door ons ontvangen en behandeld. Het kan zijn dat u afgewezen wordt voor een adoptie, dat aan de hand van onze criteria u niet geschikt bent voor het adopteren van een dier via Mirtos Animal Project. Wij stellen u daar natuurlijk van op de hoogte.

* Wij doen navraag bij de betreffende partij of hond of kat nog beschikbaar is. De partijen waarmee wij samenwerken werken ook samen met andere organisaties die de dieren voor hun bemiddelen en soms gebeurt het wel eens dat een hond of kat net door een andere organisatie is gereserveerd of om andere reden niet meer ter adoptie is maar bij ons nog de status ter adoptie heeft. Mocht de hond of kat al in Nederland zijn, dan zitten deze bij één van onze gastgezinnen in de opvang en hoeft er geen navraag gedaan te worden.

* Indien de hond of kat nog ter adoptie is neemt een  bemiddelaar van Mirtos Animal Project contact met u op (via e-mail of telefonisch). Het kan zijn dat de bemiddelaar u aan de hand van uw aanvraag en het contact afwijst voor de betreffende hond of kat, dan zal de bemiddelaar met suggesties komen voor een andere hond of kat of samen met u kijken voor een andere hond of kat als u dat wenselijk vindt. Als er dan voor een andere hond of kat gekozen wordt dan nemen wij wederom contact op met de desbetreffende partij of de hond of kat nog beschikbaar is. Het gebeurt niet zo vaak dat dat niet zo zou zijn.

* Na het contact met de bemiddelaar en bij positieve uitslag wordt er contact met u opgenomen voor een huisbezoek.

* Na het huisbezoek wordt definitief besloten of u de desbetreffende hond of kat wel of niet kan adopteren.

* Bij definitief ja wordt de administratieve kant in werking gezet, het contract en de betaling.

* Als contract en betaling rond zijn dan wordt de hond of kat op de eerst mogelijke beschikbare vlucht geboekt en reist af naar Nederland waar de hond of kat op het vliegveld door u wordt afgehaald als het om een directe adoptie gaat (er is altijd een medewerker van de stichting aanwezig op de luchthaven) of de hond of kat wordt door een gastrijder opgehaald en naar een gastgezin gebracht als de adoptie via een gastgezin verloopt. Als het dier al in Nederland is dan wordt er een afspraak ingepland via de bemiddelaar/gastgezin om de hond of kat op te halen.

 

Nazorg.

Wanneer u uw nieuwe huisgenoot heeft opgehaald op de luchthaven of bij een gastgezin, zal de bemiddelaar in de eerste weken een aantal malen contact met u opnemen, u kunt dan bij de bemiddelaar terecht met al uw vragen. Na deze periode neemt een nazorgmedewerker van Mirtos Animal Project via e-mail of telefonisch nog een aantal malen contact met u op om te kijken hoe het gaat met uw nieuwe huisdier in zijn/haar nieuwe huis, dit traject duurt meestal een jaar. Ook na dit jaar staan wij natuurlijk ter beschikking en kunt u altijd contact opnemen als u vragen heeft. Op deze manier probeert Mirtos Animal Project u altijd de gelegenheid te geven vragen te stellen en kunnen wij ook het welzijn van de hond of kat volgen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kan u een e-mail zenden aan info@mirtos.nu

© 2018 Stichting Mirtos Animal Project - KvK 8173497 - Gehost door Vimexx